O nama


Z.T.R. L&A KOP je osnovana 2006. godine i poznati smo po:

  • Radovima na izgradnji gasnih, telekomunikacionih, vodovodnih i kanalizacionih instalacija;
  • Radovima u niskogradnji (iskopi, uredjenje terena, uredjenje putnih pojasa)

 

Iskustvo

Imamo veliko iskustvo u primeni metode koso usmerenog bušenja (HDD) koja pruža brojne prednosti kao i uštedu troškova. Metoda „Koso usmereno bušenje“ je u osnovi prevod standarda „Horizontal Directional Drilling“ (HDD), što je inače ustaljen naziv u zemljama EU i Americi.

Formiranje gradilišta

Gradilište se uobičajeno formira sa obe strane prepreke. Na jednoj strani, centralnoj, pozicionira se mehanizacija i oprema za izradu i proširenje bušotine. Na suprotnoj strani se vrši priprema instalacija, cevi za uvlačenje i pozicionira sistem rolera. Na osnovu sastava terena, dubine bušotine, kao i njene dužine vrši se odabir sile potiska, kako za sam čin bušenja tako i tokom upravljanja.

Faze

Samo izvođenje radova sastoji se iz tri faze: pilot bušenja, razbušivanja i završne faze uvlačenja instalacije, odnosno cevi.

Resursi

Raspolažemo svim potrebnim tehničko-tehnološkim i ljudskim resursima za  finalizaciju poslova primenom metode koso usmerenog bušenja, različitih  dimenzija i namena.